Livskvalitet i en digital värld

För oss är vårt norrländska ursprung något urstarkt. Allra mest är det en fråga om inställning. Sättet där vi tar hand om varandra, där vi lyssnar mer än vi pratar och levererar på riktigt istället för att sälja luftslott och blufflova.

A3 föddes 2017 och är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele och T3, och IT-genierna i Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 är en mäktig mix av IT och telekom som täcker allt från hårdvara och servicetjänster till bredband och telefoni.

Vi tycker att det är vettigt med ett personligare företag som vet att mötet är själva grejen. Som bryr sig om att det ska bli bra. Där det inte sitter fast att få hjälp och där vi som vet vad vi pratar om också pratar begripligt.

För oss är det en självklarhet att familjer och företag ska känna sig helt trygga ute på nätet och uppe i molnet.

Att det inte ska vara farligt att vara social och att ingen riskerar att dela mer än de själva vill. När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet. Vår utveckling stannar aldrig, eftersom världen inte gör det.

Det digitala är en del av livet. Men livet är också mer än så. Vi tror på att verka på hemmaplan. Vi sponsrar hemmalagen och ser till att vara med och bygga samhället här, där vi är och tänker stanna. Men givetvis kan alla vara norrlandsfans, var de än bor. Det handlar bara om inställning.

A3

Ett meddelande från vår CEO

"Nu börjar resan! För oss är vårt norrländska ursprung urstarkt. Allra mest är det en fråga om inställning, att vi tar hand om varandra, lyssnar mer än vi pratar och bryr oss om att det ska bli bra. Vi vet att mötet mellan människor är själva grejen, både när man gör affärer och i alla andra delar av livet. Vårt jobb är att göra den digitala tillvaron så trygg och enkel som möjligt för dig så hos oss ska det aldrig sitta fast att få hjälp. Det ska bli kul att bli A3! Nu tar vi de första stegen. Följ utvecklingen här på A3.se och i våra bolags ordinarie kanaler."


Träffa vårt management team:

Johan Hellström

VD/CEO

Henrik Nilsson

VVD/Marketing & Produktchef

Annika Westberg

CFO

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (27 MB)

Vid pressfrågor kontakta:


Johan Westermark

CHIEF MARKETING OFFICER (CMO)
070 206 2756
ir@a3.se

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Oktober-december i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 223,9 MSEK (167,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 16,4 MSEK (20,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 2,1 MSEK (9,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (-3,0). 
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,30). 
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 57,4 MSEK (33,4) 

Januari-december i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 857,4 MSEK (694,3).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 72,9 MSEK (79,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 MSEK (35,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,6 MSEK (49,6).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,43 SEK (1,16).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 (1,50) kr per aktie lämnas för 2017. 
Bokslutskommuniké januari-december 2017 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3

Behöver du hjälp?Klicka här för att chatta med oss.